VilaWeb. A la descoberta de mons que desapareixen.

El fotògraf, escriptor i cineasta Jordi Esteva (Barcelona, 1951) publica el relat memorialístic dels seus viatges a Costa de Vori i a les illes de l’Índic

D’ençà del principi dels temps, científics i exploradors van anar penetrant en les terres ignotes dels mapes per omplir-les de referències i significats, dibuixar rutes i elements geogràfics, o narrar la seva visió subjectiva dels habitants d’aquelles terres que, fins que no hi van arribar, ens eren desconeguts. Malgrat l’esforç i el risc, molt sovint les narracions d’aquells mons eren tan subjectives i etnocèntriques que no permetien de comprendre l’essència i els valors reals d’aquelles cultures ancestrals, amb una altra gent que vivia i interpretava el mateix món en què vivíem els blancs. En aquells temps, la descoberta de terres desconegudes duia implícita la conquesta, la dominació i l’elaboració d’un relat, escrit o oral, fet a mida per a la conveniència dels blancs i les seves creences i aspiracions.

A la foto amb Yéo Douley i Komian Kodjo Magné